Deutschenglishpolnischspanisch

IMPRESSUM
Nasze produkty tworzą przyszłość

Nikiel chemiczny (wybór)

HESSONIC HP-W

  • innowacyjny, wysokofosforowy proces niklowania chemicznego
  • stabilna praca procesu w szerokim zakresie roboczym
  • udoskonalone właściwości powłoki dzięki zintegrowaniu Wolframu

HESSONIC PN 2000

  • Niklowanie chemiczne wstępne
  • Praca przy 35 ℃
  • Bardzo stabilna praca
  • Bardzo dobra przyczepność
  • Szczególnie nadaje się do metali z wysokim udziałem aluminium

HESSONIC GR

  • Włączanie fosforu 5 - 9 %
  • Tylko jeden roztwór wsadowy
  • Odpowiada standardom MIL-C-26074D i AMS 2424

HESSONIC M-20

  • Włączanie fosforu 5 - 9 %
  • Tylko jeden roztwór wsadowy
  • Odpowiada standardom MIL-C-26074D i AMS 2424
  • Możliwość samoregulacji wartości pH

HESSONIC EN-4

  • Włączanie fosforu 5 - 9%
  • Tylko jeden roztwór wsadowy
  • Nie zawiera ołowiu ani kadmu
  • Odpowiada standardom MIL-C-26074D i AMS 2424

HESSONIC HP-8

  • Włączanie fosforu ≥ 10 %
  • Wytworzone warstwy są zgodne z dyrektywami RoHS, WEEE i ELV
  • Bardzo stabilny proces
  • Dostępny również bez amonu
  • Obecna deklaracja bezpieczeństwa dla produktów spożywczych

HESSONIC HP-9

  • Włączanie fosforu ≥ 10%
  • Wytworzone warstwy są zgodne z dyrektywami RoHS, WEEE i ELV
  • Metoda dla warstw odpornych na korozję
  • Bardzo dobra stabilność kąpieli
  • Nie zawiera ołowiu ani kadmu
  • Dostępny również bez amonu
  • Obecna deklaracja bezpieczeństwa dla produktów spożywczych

HESSONIC HP-10

  • Włączanie fosforu ≥ 10%
  • Wytworzone warstwy są zgodne z dyrektywami RoHS, WEEE i ELV
  • Metoda dla warstw odpornych na korozję
  • Bardzo dobra stabilność kąpieli
  • Dostępny również bez amonu
  • Obecna deklaracja bezpieczeństwa dla produktów spożywczych

HESSONIC HP-6

  • Możliwość ustawienia włączania fosforu na 6 - 9 % lub ≥ 10 %
  • Tylko jeden roztwór wsadowy
  • Wytworzone warstwy są zgodne z dyrektywami RoHS i WEEE

 

Tabela obok zawiera przegląd danych technicznych serii z niklem chemicznym. Aby ją powiększyć, wystarczy na nią kliknąć.

 

Mają Państwo pytania?
Nasi kompetentni pracownicy terenowi służą indywidualną poradą!
Prosimy o kontakt!