Deutschenglishpolnisch

IMPRESSUM
Nasze produkty tworzą przyszłość

Pozwolenie na stosowanie trójtlenku chromu (EC 215-607-8; CAS 1333-82-0)

Konsorcjum CTACSub (CTAC Submission Consortium) ma przyjemność poinformować, że Komitety Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) ds. Oceny Ryzyka (RAC) i ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych (SEAC) zaleciły we wrześniu 2016, aby Komisja Europejska (Komisja) udzieliła zezwolenia na kontynuację 6 zastosowań trójtlenku chromu (patrz tabela 1) wnioskowanego przez członków CTAC Submission Consortium, na podstawie korzyści społeczno-ekonomicznych wynikających z dalszego stosowania i przeważających nad zagrożeniami dla zdrowia lub środowiska naturalnego.

Tabela 1 Wspólny wniosek zawierający wszystkie zastosowania w dokumentacji CTAC

Numer
zastosowania

Opis zastosowania

Wnioskowany
okres zezwolenia

Rekomendacja
RAC/SEAC

1

Tworzenie mieszanin

12 i więcej lat

7 lat

2

Funkcjonalne powłoki chromowe

12 lat

7 lat

3

Funkcjonalne powłoki chromowe o charakterze
dekoracyjnym

7 lat

4 lat

4

Obróbka powierzchniowa do zastosowań w przemyśle
lotniczym i kosmicznym, niezwiązane z zastosowaniem
nr 2 lub 3

12 lat

7 lat

5

Obróbka powierzchni z wyjątkiem pasywacji cynowanej
stali (ETP) dla zastosowań w różnych gałęziach
przemysłu, a mianowicie: sektor architektoniczny,
sektor motoryzacyjny, produkcja i obróbka metali oraz
ogólno-inżynierski (niezwiązane z zastosowaniem nr 2
lub 3)

7 lat

4 lata

8

Pasywacja cynowanej stali (ETP)

4 lata

4 lata


Obecnie Komisja aktywnie pracuje nad projektem Decyzji udzielającej zezwolenia, która musi być uzgodniona z państwami członkowskimi UE. Ze względu na brak ostatecznego terminu na wydanie końcowej Decyzji przez Komisję, jak również wcześniejsze doświadczenia w tym zakresie, możliwe jest, że Decyzja udzielająca zezwolenia może nie zostać opublikowana przed 21 września 2017.

Niemniej jednak w takim przypadku, Art. 58(1)(c)(ii) REACH gwarantuje dalszym użytkownikom zaopatrywanym pośrednio lub bezpośrednio przez podmiot aplikujący, możliwość dalszego stosowania po 21 września 2017 r. dopóki Komisja nie wyda przedmiotowej Decyzji. Należy jednak pamiętać, że dalsze stosowanie dozwolone jest jedynie w zakresie, w którym złożono aplikację.

Konsorcjum CTACSub wspólnie z kilkoma krajowymi i europejskimi zrzeszeniami zarówno użytkowników substancji jak i reprezentantów przemysłu produkcyjnego pracują obecnie nad stworzeniem zbioru arkuszy dobrych praktyk, które zilustrują w łatwy i zrozumiały sposób środki kontroli ryzyka i warunki operacyjne zalecane dalszym użytkownikom w przypadku stosowania trójtlenku chromu w ramach kompetencji Konsorcjum CTACSub.

Niniejsze arkusze będą dostępne do pobrania najprawdopodobniej już w czerwcu 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: maj 2017